شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک

این کتاب با شرح چگونگی شناسایی و ارزیابی ریسک و انواع و توضیح روش های ارزیابی ریسک به شما کمک می کند درک درستی از نحوه شناسایی ریسک و چگونگی ارزیابی درست آن به دست آورید.

چگونگی شناسایی و ارزیابی ریسک و انواع و توضیح روش های ارزیابی ریسک

فایل های دیگر این دسته

مجوزها،گواهینامه ها و بانکهای همکار

آوینا دانش دارای نماد اعتماد الکترونیک از وزارت صنعت و همچنین دارای قرارداد پرداختهای اینترنتی با شرکتهای بزرگ به پرداخت ملت و زرین پال و آقای پرداخت میباشد که در زیـر میـتوانید مجـوزها را مشاهده کنید